Lider kimdir? nasıl lider olunur? Kariyerbak.com

Kariyerbak.com.tr| Blog -Lider kimdir? nasıl lider olunur? Kariyerbak.com

Lider kimdir? nasıl lider olunur? Kariyerbak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Şimdi kendinize şu soruyu sorun; şimdiye kadar yaşamınız içinde kaç defa yöneten kaç defa yönetilen oldunuz?

Yada daha önce hiç yönettiniz mi?

Yoksa hep yönetilen mi oldunuz. Yönetmek tesadüfi bir başarı mı?

Birileri tarafından verilen bir ikram mı?

Başarı ile gelen bir olgu mu?

Yoksa belli seçilmiş kişilerin üstlendiği bir görev mi?

Neden birileri yönetirken birileri yönetiliyor?

Bu iki kesim arasında ne gibi farklar var, birileri bir görev üstleniyor diğer taraf bu görevi üstlenen kişilere hizmet etmekle yükümlü oluyor.

Umarım bu soruları şuan kendinize sormaya ve geçmiş yaşamınızı sorgulamaya başlamışsınızdır. Bu soruların cevabını almak için liderlikten bahsetmek lazım.

Peki, liderlik nedir?

Aslında liderlik için yapılmış birçok tanım vardır, biz burada konumuz açısından uygun olan birkaç tanımı ele alacağız.

Liderlik; bir kişinin diğerlerini yönlendirme ve onların davranışlarını olumlu yönde etkileme yeteneğidir.

Başka bir tanımda liderlik; bir topluluğa belli bir sinerji kazandırarak o topluluğu veya grubu bulunduğu yerden daha ileri noktalara götürmektir.

Başka bir tanıma göre de liderlik; önderlik yaparak amaçlara ulaşabilmek için diğerlerini etkileme ya da ikna etme sürecidir.

Kısacası liderlik birkaç tanım içine sığmayacak büyüklükte bir konudur. Konumuz gereği liderin özelliğinden çok nasıl lider olunur üzerinde duracağız.

Öncelikle liderliğin nerden geldiğine bakalım;

Liderlik doğuştan size bahşedilmiş bir armağan mı?

Yoksa sonradan kazanımlar sonucu gelen bir vasıf mı?

Yapılan tüm araştırmalarda ve ortaya konulan tüm bilimsel verilere bakıldığında liderliğin, belli özellikleri doğuştan gelmekte, belli özellikleri de yaşam içinde kazanımlar sonucu elde edilmektedir. Yani liderlik saltanat gibi babadan oğula geçen bir zincirleme olaylar bütünü değildir. Buda her bireyin az yâda çok lider olma potansiyeli olduğunu göstermektedir.

Çok iyi bir lider olmak için çok sıkı çalışmak ve özveri gerektirir, ancak belirli bir zaman harcamaya ve çaba göstermeye istekliyseniz gerekli becerilerin çoğunu öğrenebilirsiniz.

İyi bir lider olmanın yolu birçok özelliği taşımakla olur. Lider kişilerin tek bir özelliği yoktur. Yani görünürde çok karizmatik olabilirsiniz, ama hitap gücünüz yoksa bu sizi büyük bir lider yapmaz. Doğuştan gelen özellikleriniz size liderlik yolunda ciddi katkı sunabilir, ama önemli olan yaşam içinde kazanımlar ile doğuştan gelen bu özellikleri bir bütün olarak liderlik vasfına yansıtmanızdır.

Liderlik tek başına elde edilen bir sonuç değildir. Liderlik özellikleriniz bulunabilir önemli olan onları kullanarak, hitap ettiğiniz kesime bir önder olabilmektir.

Lider her şeyden önce ekip çalışmasına önem vermeli ve ekibini güçlendirmeli; çünkü ekibin gücü kendisinden geldiğinden ortaya çıkan güç, liderliğin gücü olacaktır.

Liderin her zaman bir vizyonu olmalı bu vizyona ulaşmak için ekibi ile iyi bir iletişim içinde sinerjik bir güç meydana getirmelidir.

Lider ekibine ve çevresine güven vermeli onların daha iyi sonuçlar alması içinde onlara ilham olmalıdır.

Lider yenilikçi olmalı, değişen dünya düzenine, gelişen teknolojiye açık olmalı devamlı okuma, araştırmalı ve bilgi sahibi olmalıdır. Liderdeki herhangi bir tutarsızlık ekipte ciddi çatlaklara yol açabilir, lider bunlara dikkat etmeli ve kendisini sürekli yenilemelidir.

Lider fırsatları yaratan, engelleri ortadan kaldırandır. Lider yarattığı fırsatlarla farklılığını ortaya koyar ekibine güç verir onların kendisine olan inancını perçinleştirir.

Lider sonuca odaklı çalışmalı iş sürecinde olumsuz ve istenmeyen olaylarla karşılaşılabilir, bunlara çözüm üretmek, gerekirse yeni bir yol haritası oluşturup yoluna devam edebilmelidir.

Lider hızlı ve etkin karar verir. Etkin bir lider karar alırken; problemi sınıflandırmak, problemi tanımlamak, kararın özellikleri, neyin doğru olduğuna karar vermek, karara eylem katmak, kararı gerçek sonuçlarla karşılaştırarak test etmek gibi unsurları bir araya getirerek sonuca gider.

Lider tüm sorumluluğu üstlenmeli, bilmeli ki başarılı kişiler sorumluluğun gücüne inanarak ve o sorumluluğu üstelenerek başarılı bir lider olurlar.

Şimdi bir daha kendinize sorun; yöneten mi? yönetilen mi? olmak istiyorsunuz. Siz bir lider misiniz? Yoksa ömrünüzün sonuna kadar lider olan kişilere hizmet mi edeceksiniz? Karar sizin, kendinizi keşfedin varsa içinizdeki liderlik tutkusu onu çıkarın ve potansiyele dönüştürün, o zaman dünya sizin için daha farklı dönecek, güneş sizin için daha ışıltılı doğacaktır.

KARİYERBAK.COM