Zamanı yönetme sanatı Kariyerbak.com

Kariyerbak.com.tr| Blog -Zamanı yönetme sanatı Kariyerbak.com

Zamanı yönetme sanatı Kariyerbak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Zaman insan hayatındaki en kıymetli hazinedir. Bazen zaman dilimi içindeki bir dakika size hayatınızın en büyük fırsatını sunarken bazen de tam tersi hayatınızın en kötü olgusuyla karşılaştırır. Bunun için zamanı iyi kullanmak ve yönetmek bir sanattır.

Kişi için en iyi zaman, günlük hayatta performans ve verimliliğini en yüksek düzeyde olduğu zaman dilimidir. Bu konuda yapılan birçok araştırmada her bir bireyin gün içinde verimli olduğu saatlerin farklılaştığını ve bunun farkında olan bireylerin zamanı daha iyi yönettiği, iş performanslarının daha iyi oldukları görülmüştür.

Gün içerisinde ki farklı zaman dilimlerinde kişiden kişiye zaman kullanımı değişmektedir. Birçok uzman bunu üç kategoriye ayırmaktadır. Ama biz nkariyer olarak bunun üç değil dört gruba ayrılması gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü uzmanlar sabah hazır olan kişiler, öğleden sonra hazır olan kişiler ve her zaman hazır olan kişiler olarak üçe ayırmaktadırlar. Ama gözden kaçırdıkları bir nokta vardır. Bilgi çağında yaşadığımız bu zamanda Home ofislerin çoğalmaya başlandığı, zaman ve mekân kavramını ortadan kaldıran, evde de çalışarak yapılacak olan işlerde en verimli zaman dilimi akşam saatleri olmaktadır. Bundan dolayı da kategorize edilirken bunun 4 kategoride ele alınması daha tutarlı olacağını düşünmekteyiz.

Sabah hazır olan kişiler; sabahları çok enerjik olan kişilerdir. Kendilerini en iyi hissettikleri ve iş verimlilikleri sabah işe başladıkları saatlerdir. İşe en iyi odaklandıkları saat sabah işe başlanan saatler olduklarında zaman geçtikçe öğleye doğru hatta öğleden sonra performansları düşmeye başlar. Bu grubun zamanı en iyi yönetmesi için sabah işe başlar başlamaz ilk yapacakları acil olan işlerini hemen yapmak, varsa toplantıları, proje yâda stratejik sayılabilecek her hangi bir plana hemen yoğunlaşmalı, herhangi bir önem teşkil eden yazı varsa onu hemen yazmalı vs. kısacası önemli ve acil olan işlerini sabah işe başlar başlamaz yapmalılar. Öğleden sonra performansı düşeceğinden dolayı öğleden sonra daha çok şekil anlamında ve kontrol amaçlı işlere ağırlık vermelidirler. Örneğin maili kontrol etme vs.

Öğleden sonra hazır olan kişiler; bu tür kişiler genelde sabah işe başladıklarında işe konsantre olmakta bir hayli zorluk çekerler. İşe odaklanmaları günün diğer saatlerinde sabah saatlerine oranla daha verimli olmaktadır. Bu tür insanlar önemli sayılacak işlerini öğleden sonra yapmaları durumunda daha verimli zamanlarını kullanmış olurlar. Sabahları maillerini, sosyal medya, varsa kargo vs. gibi şeylere daha çok zaman ayırmalıdırlar.

Her zaman hazır olan kişiler; bu kişilerin iş motivasyonu gün içerinde birbirine yakın olur. Sabah gösterdikleri performansı öğleden sonrada gösterebilirler. Tabi gün içinde çalışmadan dolayı yorgunluk ve işe konsantre olmada zaman geçtikçe birazda olsa düşme olabilir. Bundan dolayı bu tür kişiler sabah saatlerinde acil işlerine biraz daha ağırlık vermeleri zamanı kullanma konusunda onlar açıcından daha iyi olur.

Akşam hazır olan kişiler; yukarda da değindiğimiz gibi akşam hazır olan kişilerinde var olduğu. Çünkü günümüz dünyası bilgi çağını yaşamakta ve teknolojiyi en yüksek seviyede kullanmaktayız. Artık birçok işi eve götürmek evde yapmak, ek iş imkânların evde yapılması, Home Ofislerin çoğalması gibi nedenler iş ortamının bir kısmının ev ortamına taşınmasına fırsat vermektedir. Bundan dolayı da yapılan belli araştırma ve gözlemlerde ev ortamında yapılan işlerin akşam saatlerinde daha çok verimli olduğu ve bu işi yapan kişilerin çoğunlukla akşam saatlerinde daha fazla motive olabildikleri görülmüştür. Akşam kendini hazır hisseden kişilerinde en verimli şekilde zamanı kullanması için özellikle yemek saati itibari ile biraz dinlendikten sonra odalarına çekilerek sessiz bir ortamda işlerine odaklanması verimliliklerini artıracaktır. Fazla önemli olmayan işlerini de gün içerisinde yapabilirler.

Şimdi kendinize sorun yaptığım işte en verimli olduğum zaman dilimi hangisi? Sabah mı, öğleden sonra mı, akşam mı, yoksa her zaman hazır olan gruba mı giriyorsunuz. Asla unutmayın performansınızı en üst düzeyde kullanmanız için hangi zaman diliminde daha verimli olduğunu bilmenize ve onu yönetmenize bağlıdır.

KARİYERBAK.COM